כניסה למערכת ניהול

כניסת משתמשים לאתר


סדר יום
7:00-8:30 משחקים חופשיים
8:30-9:15 עבודה בקבוצות +ארוחת בוקר
9:15-9:45 מפגש בוקר
9:45-11:30 חצר/גימבורי/עבודה בקבוצות(המשך)
11:30-12:00 מפגש ושעת סיפור
12:00-12:30 ארוחת צהריים
12:30-14:30 שנת צהריים .
15:00-15:45 התארגנות לאחר השינה,שעת סיפור.
15:45-16:00 ארוחת "ארבע"
16:00-16:45 משחקים חופשיים.
 
תוכנית הלימודים השנתית מתוכננת מראש לכל קבוצה.סדר היום הינו קבוע וכולל:לימוד,יצירה,תנועה ומוסיקה.
במהלך היום משולבת פעילות בקבוצות קטנות בה נותנים דגש ליכולת האישית של כל ילד.
מלווה את הגן מדריכה פדגוגית.
 
במהלך השנה יתקיימו שיחות אישיות עם הגננות  ,בהן ינתן דיווח אישי על כל ילד ועל העבודה שנעשית איתו.